YAVRUKURTLUK

07-11 yaş grubundaki çocukları kapsar,bu yaş grubundaki çocukların oluşturduğu üniteye“Küme” denir.

Yavrukurt: 7-11 yaş arasında kız ve erkek çocuklardan tescilli bir kümede, giriş şartlarını yerine getirmiş çocuğa denir.

Öbek: Yavrukurt kümesinin 6 - 8 yavrukurt’tan oluşan en küçük birliğidir.

Öbekbaşı: En küçük izci birliği olan öbeğin çocuklarca seçilen, arkadaşlarından biri olan başkanıdır. Yardımcısını kendi seçer.

Öbekbaşı Yardımcısı : Öbek başının öbekteki arkadaşlarından  kendisine yardım etmek üzere seçtiği kişidir.

Küme : En az iki öbeğin birleşmesinden oluşan yavrukurt ünitesidir.

Kümebaşı : Kümede yavrukurtları çalıştıran yetki belgeli ve tescilli kişidir.

Kümebaşı Yardımcısı: 18 yaşından küçük olmayan, en az LTS. kursunu bitirmiş, küme başı tarafından seçilen kişidir

İZCİLİK

İzcilik : 11-15 yaş grubundaki  kız ve erkek çocukların o1uşturduğu üniteye “Oymak” denir

İzci:Tescilli bir oymakta giriş şartlarını yerine getirmiş teşkilat üyesine izci denir.

Oba : 6-8 izcinin bir araya gelmesi ve bir hayvan ismi altında o1uşturdukları gruba “oba” denir.

Obabaşı: Obadaki çocukların kendi aralarından demokratik yöntemle seçtikleri “çocuk lidere” denir. Her obada olacak nitelikte en az bir kişi bulunmalıdır. Obabaşı, obanın kaptanı ve temsilcisidir, yardımcısını kendisi seçer.

Obabaşı Yardımcısı: Obabaşının seçtiği ve obabaşının olmadığı zamanlarda, obabaşının görevini üstlenen kişidir.

Oymak: 16-32 izciden oluşur, bir oymakta en az 2, en çok 4 obadan oluşur. 

Oymak başı: Kulüpte oymak çalıştıran yetki belgeli lider.

Oymakbaşı Yardımcısı: LTK. kursu görmüş yardımcılardır.

ERGİN İZCİLİK

Ergin İzcilik: 15-18 yaş grubundaki kız ve erkek çocukların oluşturduğu üniteye “Ocak” denir.

Ergin İzci: Tescilli bir ocakta giriş şartlarını yerine getirmiş teşkilat üyesine ergin izci denir.

Ekip : 4-6 ergin izcinin bir araya gelmesi ve bir Türk-İslam büyüğünün ismi altında oluşturdukları gruba “ekip” denir.

Ekipbaşı: Ekipteki gençlerin kendi aralarından demokratik yöntemle seçtikleri “genç lidere” denir. Ekipbaşı, ekibinin kaptanı ve temsilcisidir, yardımcısını kendisi seçer.

Ekipbaşı Yardımcısı: Ekipbaşının seçtiği ve ekipbaşının olmadığı zamanlarda, ekipbaşının görevini üstlenen kişidir.

Ocak : Bir ocak en az 2, en çok 4 ekipden oluşur. 

Ocakbaşı: Kulüpte ocak çalıştıran yetki belgeli lider.

Ocakbaşı Yardımcısı: LTK. kursu görmüş yardımcılardır.