İZCİLİĞİN AMAÇLARI

 

· İzciliğin amacı; İzcilik çalışmalarıyla çocuk ve gencin bir bütün olarak (bedensel,ruhsal sosyal ve  zihinsel yönden) gelişmesini sağlamaktır.

· İzcilik, çocuk ve gencin karakter ve zekasını, pratik yeteneklerini, sağlık ve kuvvetini, başkalarına hizmet duygularını geliştirmeyi amaçlar.

 

İZCİLİĞİN PRENSİPLERİ

1) TANRIYA KARŞI GÖREVLER: Bu ilk prensiptir, manevi bağlılık kendilerinin ne olduğunu ifade eden dine sadakat ve bunlardan doğan görevlerin kabul edilmesi şeklinde tanımlanabilir.

2) BAŞKALARINA KARŞI GÖREVLER:  İnsan Hakları Bildirisinde ifadesini bulan insana karşı saygı duyulması prensibidir. Toplumun kalkınması için topluma hizmet edilmesi prensibidir. Doğanın bütünlüğü kavramı. İzcilikte doğayı korumayı ifade eder.

3) KENDİNE KARŞI GÖREVLER: Kendini geliştirme sorumluluğu. İzcilik,çocuk ve gençleri sağlık,beden ve bilgi yönünden açık hava etkinlikleri ile olgunlaştıran bir harekettir.

 

 

İZCİLİĞİN METODLARI

a) And ve türe,

b) Oba sistemi,

c) Aşama sistemi (Bireye yönelik kişisel gelişim programı),

d) Açık hava,

e) Yaparak, yaşayarak öğrenme,

f) Sembolik çerçeve,

g) Yetişkin desteğidir.