DÜNYA’DA İZCİLİĞİN KRONOLİJİK TARİHÇESİ

1907 Brownsea adasında 24 çocukla ilk Deneme kampı yapıldı.
Katılımcı çocuklara “Boy Scout” adı verildi.
1908 Baden Powell, “Scouting for Boys” “Erkek Çocuklar İçin İzcilik”
adlı eseri yayınlandı.
1910 İngiltere’de kayıtlı izci sayısı 10.000’i geçti. Kız İzcilik ve Deniz
İzcileri Teşkilatları kuruldu. Yine aynı yıl
içerisinde emekli olan BP’ye İngiltere Kralı (VII. Edward)
tarafından “Şövalye” nişanı verildi.
1913 Yavrukurtluk teşkilatı kuruldu.
1917 Ergin İzcilik Teşkilatı kuruldu.
1919 Lider eğitimi amacıyla “Gilwel Park” açıldı.
1920 İlk Dünya İzcilik Jamborre’si Londra’da yapıldı. Dünya İzcilik
Teşkilatı kuruldu. Başkanlığına Baden Powell getirildi.
1922 BP’nin “Ergin İzciliğin Başarısı” adlı eseri yayınlandı.
1926 Sakat-özürlü çocuklar için ayrı bir teşkilat kuruldu.
1941 Hava İzciliği Teşkilatı kuruldu.
1941 Baden Powell (84) hayata veda etti. Vasiyeti üzerine izcilik
ilhamını aldığı Kenya’nın başkenti Nairobi’ye gömülmüştür

TÜRKİYE’DE İZCİLİĞİN KRONOLİJİK TARİHÇESİ

1912 İlk izcilik uygulamaları İstanbul’da görülür (Darüşşafaka, Galatasaray ve İstanbul Liselerinde).
Yine aynı yıl, Belçika İzcilik Teşkilatından Herold Parfit getirtilir. H. Parfit, izciler ocağını kurar.
1914 “İzci Rehberi” adlı eser yayınlanır (Darüşşafaka Lisesi Beden eğitimi öğretmeni ve Oymakbaşı
B. Sami Karayel tarafından).
1914 24 Nisan’da İstanbul’da İstanbul-Kağıthane sırtlarında ilk “Oymakbaşı Kursu” açılır ve 16
oymakbaşı başarılı olur.
1920 İstanbul’da bir çok izci oymaklarının oluştuğu görülür.
1923 BP’nin “Erkek Çocuklar İçin İzcilik” adlı eseri Türkçe’ye çevrilir.
1926 Milli Eğitim Bakanlığınca okullarda izci oymakların kurulması istenir.
1927 Ankara’da yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerine Türkiye İzcileri de iştirak eder.
1928 12 Mayıs’ta “Türkiye Gençlik Teşkilatının Türk Vatandaşlarına Hasrı Kanunu” kabul edilir (1246
sayılı). Bu kanunla izcilik devletin kontrolü ve denetimi altına alınır.
1949 “Erkek İzciler Yönetmeliği” yürürlüğe girer (Daha sonraki yıllarda da Yavrukurt ve Kız İzciler
Yönetmelikleri kurulur).
1950 Türkiye İzcileri, Dünya İzcilik Teşkilatı üyeliğine kabul edilir.
1955 Ankara’da İzciler Birliği Derneği kurulur.
1957 İzmir’de Ege Birliği Derneği kurulur.
1968 Milli Eğitim Bakanlığınca kapsamlı olarak “Türkiye İzcileri Yönetmeliği” yürürlüğe konulur.
1970 İzcilik Milli Eğitim Bakanlığından alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine devredilir.
1972 Türkiye Kız İzcileri, Dünya Kız İzcilik Teşkilatına kabul edilir.
1991 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde “İzcilik Federasyonu” kurulur.
2006 Türkiye İzcilik Federasyonu “ÖZERK” haline gelir.